Chế độ
Thông báo

Về việc thu học phí nghiên cứu sinh Khoá 32 đề án 911

 Căn cứ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 130/2013/TTLB-BTC-BGDĐT, ngày 19/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020”

Căn cứ Thông báo số 258/ĐHSPHN-KHTC ngày 31/7/2014 về việc thu học phí năm học 2014-2015 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kế hoạch thu học phí của các nghiên cứu sinh K32 thuộc đề án 911 như sau:

1. Định mức:                                                                        (Đơn vị tính: đồng)

KHỐI           ĐÀO TẠO                   

NĂM HỌC 2012-2013

NĂM HỌC 2013-2014

NĂM HỌC 2014-2015

NĂM HỌC 2015-2016 (Tạm tính)

TỔNG CỘNG   (Tạm tính)

Xã hội

10.500.000

12.125.000

13.750.000

15.375.000

51.750.000

Tự nhiên

12.000.000

14.125.000

16.250.000

18.375.000

60.750.000

 * Định mức trên có thể thay đổi khi có những qui định mới của Nhà nước

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ ngày 01/11 đến ngày 30/11 hàng năm. (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật)

                        Sáng:    Từ 8:00 giờ đến 11:30 giờ.

Chiều:   Từ 13:00 giờ đến 16:00 giờ.

- Địa điểm:    Phòng 304 hoặc 306 nhà Hiệu bộ củaTrường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nhà trường thông báo để các nghiên cứu sinh thuộc đối tượng nêu trên thực hiện.

 

Nơi nhận:

       - Như trên

       - Lưu VT, SĐH, KHTC

       - Web HNUE

          

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(ĐÃ KÝ)

 

 

 

 PGS.TS NGUYỄN VĂN MINH

 Xem chi tiết thông báo tại đây

Publish: 10/10/2014 - Views: 2536 - Lastest update: 10/10/2014 11:11:56 SA
Tin cùng chuyên mục
Quy trình nghiệp vụ
Liên kết
Bản quyền thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Hội. Thiết kế và phát triển bởi TTCNTT