Qui trình nghiệp vụ
Tìm kiếm
TT Số hiệu Tên văn bản Loại văn bản Nơi ban hành Tải xuống
1 4994/QĐ-ĐHSPHN(BM) Hệ thống biểu mẫu, chứng từ thanh toán Qui trình-Nghiệp vụ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
2 4994/QĐ-ĐHSPHN(HD) Hệ thống hướng dẫn tài chính Qui trình-Nghiệp vụ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
3 64/ĐHSPHN-KHTC Lập kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí năm 2015 Qui trình-Nghiệp vụ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
Quy trình nghiệp vụ
Liên kết
Bản quyền thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Hội. Thiết kế và phát triển bởi TTCNTT