Thông tin liên hệ

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: p.khtc@hnue.edu.vn

ĐT: 04 - 37547823

Tầng 3 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Địa chỉ: 136 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

Quy trình nghiệp vụ
Hỏi đáp

Indicates required fields

Thông tin của bạn

Nội dung

Bản quyền thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Hội. Thiết kế và phát triển bởi TTCNTT