Giới thiệu chung

1. Quá trình thành lập

Phòng Kế hoạch – Tài chính được thành lập từ năm 1967, tiền thân là Phòng Tài vụ thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Từ năm 1993, là Phòng Tài vụ thuộc Trường Đại học Sư phạm – Đại học Quốc gia Hà Nội. Đến năm 1999, Phòng Tài vụ thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 2005, đổi tên là Phòng Kế hoạch – Tài chính.

2. Các đồng chí lãnh đạo của đơn vị qua các thời kỳ

* Thời kỳ 1960 trở về trước

- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Khiếu

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Cẩn

* Thời kỳ 1960 đến 1969

- Trưởng phòng: Đỗ Đình Đắc

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Sơn

* Thời kỳ 1970 đến 1976

- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Sơn

- Phó trưởng phòng: Trần Thị Chanh

* Thời kỳ 1977 đến 1986

- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Phiêu

- Phó trưởng phòng: Trần Thị Chanh, Lê Thị Hà

* Thời kỳ 1988 đến 1994

- Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Dung

- Phó trưởng phòng: Lê Thị Hà, Vũ Đình Lưu (từ 1992)

* Thời kỳ 1994 đến 1998

- Trưởng phòng: Lê Thị Hà

- Phó trưởng phòng: Vũ Đình Lưu, Phí Mạnh Ban (từ 1992 đến 1995)

* Thời kỳ 1999 đến 2000

- Quyền trưởng phòng: Nguyễn Thị Lanh

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Bích Mạo, Nguyễn Thị Minh Hường

* Thời kỳ 2000 đến 08/2013

- Trưởng phòng: Văn Thị Xuân Thu

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Bích Mạo (đến 2007), Nguyễn Thị Minh Hường, Vũ Thị Dương (từ 2002-2011), Nguyễn Thị Xuân Hiền (từ 2007), Bùi Đức Nam (từ tháng 05/2011)

* Thời kỳ 09/2013 đến nay

- Phụ trách phòng: Nguyễn Thị Minh Hường,

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Xuân Hiền, Bùi Đức Nam, Khuất Tuệ Minh
Quy trình nghiệp vụ
Liên kết
Bản quyền thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Hội. Thiết kế và phát triển bởi TTCNTT