Phân công phân nhiệm

1. TS.KTVC. Nguyễn Thị Minh Hường - Phụ trách phòng

- Phụ trách chung các hoạt động của phòng.

- Phụ trách tài chính các mảng: Đào tạo SĐH, Lưu học sinh quốc tế; Các dự án PTGV THPT giai đoạn 2, READ...; Các nhiệm vụ đặc thù do NSNN cấp; Trung tâm bồi dưỡng kiến thức.

- Phụ trách đơn vị kế toán trực thuộc: Trường THPT Nguyễn Tất Thành, Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất học liệu.

- Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 306

Email: huongntm@hnue.edu.vn ; meredenhung@yahoo.com


2. ThS.KTV. Nguyễn Thị Xuân Hiền - Phó trưởng phòng

- Phụ trách tài chính các mảng: Đào tạo đại học chính quy, đào tạo từ xa; Ký túc xá.

- Phụ trách đơn vị kế toán trực thuộc: Trường Trung học phổ thông chuyên.

- Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng, Phụ trách phòng phân công.

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 323

Email: hienntx@hnue.edu.vn

 

 


3. ThS.KTV. Bùi Đức Nam - Phó trưởng phòng

- Phụ trách tài chính các mảng: Nghiên cứu khoa học. Đào tạo tại chức, văn bằng 2, liên thông, chính quy theo địa chỉ, bồi dưỡng chứng chỉ; Mua sắm tài sản, sửa chữa nhỏ từ kinh phí thường xuyên.

- Phụ trách đơn vị kế toán trực thuộc: Viện Nghiên cứu Sư phạm, TTGD&ĐT quốc tế.

- Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng, Phụ trách phòng phân công.

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 305

Email: nambui22@yahoo.com4. ThS.KTV. Khuất Tuệ Minh - Phó trưởng phòng, kế toán trưởng

- Phụ trách công tác chuyên môn nghiệp vụ kế toán.

- Phụ trách tài chính các mảng: Xây dựng cơ bản; Sửa chữa lớn; Chương trình mục tiêu đầu tư thiết bị, tài sản; Đề án ngoại ngữ 2020; Dịch vụ, phúc lợi; Kinh phí bồi dưỡng đào tạo lại cán bộ do NSNN cấp; Kinh phí Olympic Hóa học và Sinh học.

- Phụ trách đơn vị kế toán trực thuộc: Nhà xuất bản ĐHSP, Trường mầm non Búp sen xanh.

- Phối hợp các đơn vị tổ chức quản lý thiết bị, tài sản, cơ sở vật chất.

- Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng, Phụ trách phòng phân công.

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 307

                                           Email: minhkt@hnue.edu.vn

 5. ThS.KTV. Lê Thanh Chinh

Kế toán lương, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ; Kế toán đào tạo SĐH ngoài trường, LHS quốc tế, các nhiệm vụ đặc thù do NSNN cấp.

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 301

Email: chinhlt@hnue.edu.vn

 
6. ThS.KTVC. Đoàn Hương Giang

Kế toán đào tạo SĐH, đào tạo LHS Lào; Kế toán công nợ.

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 333

Email: giang.doanhuong@hnue.edu.vn

 

 

 

7. ThS.KTV. Đinh Duy Danh

Kế toán kho bạc, ngân hàng. Thiết bị tài sản cố định. Ký túc xá.

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 334

Email: danhspkhtc@gmail.com

 

 

 

 

8. ThS.KTVC. Lê Thị Nhung

Kế toán NCKH, học bổng, học phí; xăng dầu; thực tập sư phạm.

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 303

Email: nhungb2@yahoo.com

 

 

 

9. ThS.KTV. Lê Thị Mỹ Huyền

Kế toán đào tạo tại chức, văn bằng 2, liên thông, chính quy theo địa chỉ, cử tuyển; Bồi dưỡng chứng chỉ.

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 301

Email: lemyhuyen.khtc@gmail.com

 

 


10. ThS.KTV. Nguyễn Thị Quỳnh Phương

Kế toán đào tạo từ xa.

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 302

Email: quynhphuong_sp@yahoo.com

 

 

 


11. ThS.KTV. Nguyễn Thị Thúy

Kế toán tổng hợp.

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 302

Email: thuythanh270485@gmail.com

 

 

 

12. Kỹ sư Nguyễn Thị Dung

Kế toán XDCB, sửa chữa lớn, sửa chữa nhỏ thường xuyên.

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 322

Email: vietanhptda@gmail.com

 

 

 

13. CN.KTV. Trần Thị Dung

Kế toán đào tạo đại học chính quy.

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 331

Email: dungtranthi1980@gmail.com

 

 14. CN.KTV. Đoàn Thị Thuỷ

Kế toán thuế; dịch vụ, phúc lợi; đề án ngoại ngữ 2020.

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 331

Email: thuydoan.96@gmail.com

 

 

 

15. CN.KTVC. Lê Thị Hà

Thủ quỹ

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 304

Email: halethi@hnue.edu.vn


Quy trình nghiệp vụ
Liên kết
Bản quyền thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Hội. Thiết kế và phát triển bởi TTCNTT