Cơ cấu tổ chức

1. TS. KTVC. Nguyễn Thị Minh Hường

Phụ trách phòng

Bí thư chi bộ 3 Văn phòng và Kế hoạch - Tài chính

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 306

Email: huongntm@hnue.edu.vn ; meredenhung@yahoo.com

2. ThS.KTV. Nguyễn Thị Xuân Hiền

Phó trưởng phòng

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 323

Email: hienntx@hnue.edu.vn

3. ThS.KTV. Bùi Đức Nam

Phó trưởng phòng

Chi ủy viên chi bộ 3 Văn phòng và Kế hoạch - Tài chính

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 305

Email: nambui22@yahoo.com

4. ThS.KTV. Khuất Tuệ Minh

Phó trưởng phòng, kế toán trưởng

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 307

Email: minhkt@hnue.edu.vn

5. ThS.KTV. Lê Thanh Chinh

Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội

Chủ tịch Công đoàn phòng Kế hoạch - Tài chính

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 301

Email: chinhlt@hnue.edu.vn

6. ThS.KTVC. Đoàn Hương Giang

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 333

Email: giang.doanhuong@hnue.edu.vn

7. ThS.KTV. Đinh Duy Danh

Ủy viên Ban Kiểm tra Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội

Ủy viên Ban Thanh tra nhân dân Trường ĐHSP Hà Nội

Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn phòng Kế hoạch - Tài chính

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 334

Email: danhspkhtc@gmail.com

8. ThS.KTVC. Lê Thị Nhung

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 303

Email: nhungb2@yahoo.com

9. ThS.KTV. Lê Thị Mỹ Huyền

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 301

Email: lemyhuyen.khtc@gmail.com

10. ThS.KTV. Nguyễn Thị Quỳnh Phương

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 302

Email: quynhphuong_sp@yahoo.com

11. ThS.KTV. Nguyễn Thị Thúy

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 302

Email: thuythanh270485@gmail.com

12. Kỹ sư Nguyễn Thị Dung

Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn phòng Kế hoạch - Tài chính

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 322

Email: vietanhptda@gmail.com

13. CN.KTV. Trần Thị Dung

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 331

Email: tran_thi_dung1980@yahoo.com

14. CN.KTV. Đoàn Thị Thuỷ

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 331

Email: thuydoan.96@gmail.com

15. CN.KTVC. Lê Thị Hà

Điện thoại liên hệ: 04 7547823 - 304

Email: halethi@hnue.edu.vn

Quy trình nghiệp vụ
Liên kết
Bản quyền thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Hội. Thiết kế và phát triển bởi TTCNTT