Hướng dẫn
Tìm kiếm
TT Số hiệu Tên văn bản Loại văn bản Nơi ban hành Tải xuống
1 01/HD-KHTC Hướng dẫn khung định mức chi, chứng từ thanh toán kinh phí đào tạo ngoài trường (Đào tạo từ xa, vừa học vừa làm, liên thông, văn bằng 2) Hướng dẫn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
2 02/HD-KHTC Hướng dẫn khung định mức chi, chứng từ thanh toán kinh phí đào tạo cao học (theo nhiệm vụ Nhà nước giao) và ôn tập chuyển đổi tại các địa phương Hướng dẫn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
3 03/HD-KHTC Hướng dẫn khung định mức chi, chứng từ thanh toán kinh phí mời chuyên gia nước ngoài báo cáo chuyên đề khoa học và giảng dạy Hướng dẫn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
4 04/HD-KHTC Hướng dẫn khung định mức chi, chứng từ thanh toán kinh phí xemina đào tạo cao học, NCS (dành cho học viên báo cáo) Hướng dẫn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
5 05/HD-KHTC Hướng dẫn khung định mức chi, chứng từ thanh toán kinh phí hội thảo cấp khoa Hướng dẫn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
6 06/HD-KHTC Hướng dẫn khung định mức chi, chứng từ thanh toán kinh phí tham dự tập huấn, hội thảo, hội nghị, công tác phí Hướng dẫn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
7 07/HD-KHTC Hướng dẫn khung định mức chi, chứng từ thanh toán kinh phí vật tư tiêu hao, hóa chất, dụng cụ thí nghiệm, bảo hộ lao động, văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ… Hướng dẫn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
8 08/HD-KHTC Hướng dẫn khung định mức chi, chứng từ thanh toán kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ Hướng dẫn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
9 09/HD-KHTC Hướng dẫn khung định mức chi, chứng từ thanh toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ - NAFOSTED Hướng dẫn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
10 10/HD-KHTC Hướng dẫn khung định mức chi, chứng từ thanh toán kinh phí mua sắm thiết bị, tài sản cố định Hướng dẫn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
11 11/HD-KHTC Hướng dẫn khung định mức chi, chứng từ thanh toán kinh phí giải bóng đá - bóng chuyền cán bộ - sinh viên Hướng dẫn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
12 12/HD-KHTC Hướng dẫn khung định mức chi, chứng từ thanh toán kinh phí thực tế, thực địa của cán bộ - sinh viên Hướng dẫn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
13 13/HD-KHTC Hướng dẫn khung định mức chi, chứng từ thanh toán kinh phí rèn luyện nghiệp vụ sư phạm Hướng dẫn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
Quy trình nghiệp vụ
Liên kết
Bản quyền thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Hội. Thiết kế và phát triển bởi TTCNTT