Chế độ
Trao đổi chuyên môn

Nghị định 43/2006/NG-CP của Chính phủ tạo cơ hội và thách thức về nguồn lực tài chính cho các trường Đại học công lập

Một nguyên tắc để quản lý tốt hoạt động các đơn vị sự nghiệp công (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp) là cần kết hợp chặt chẽ hai yếu tố “quyền tự chủ” và “nghĩa vụ tự chịu trách nhiệm”.

Xem chi tiết bài báo tại đây

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Hường -  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ghi chúMọi hành động sử dụng nội dung của bài này tại địa chỉ http://khtc.hnue.edu.vn phải có sự đồng ý của tác giả.


Publish: 16/09/2014 - Views: 1022 - Lastest update: 16/09/2014 11:17:21 SA
Tin cùng chuyên mục
Liên kết
Bản quyền thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Hội. Thiết kế và phát triển bởi TTCNTT