Chế độ
Trao đổi chuyên môn

Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị phục vụ đổi mới đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Xem chi tiết bài báo tại đây

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Hường, ThS. Đào Anh Phương -  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ghi chúMọi hành động sử dụng nội dung của bài này tại địa chỉ http://khtc.hnue.edu.vn phải có sự đồng ý của tác giả.

Publish: 16/09/2014 - Views: 1119 - Lastest update: 17/09/2014 11:07:44 CH
Tin cùng chuyên mục
Liên kết
Bản quyền thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Hội. Thiết kế và phát triển bởi TTCNTT