Chế độ
Trao đổi chuyên môn

Nguồn đầu tư tài chính cho giáo dục Đại học phân bố sử dụng và quản lý

Đầu tư cho giáo dục đại học (GDĐH) là đầu tư cho bộ phận chủ yếu tạo ra nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Mục tiêu phát triển GDĐH đến năm 2010 ở nước ta đã nêu ''Đa dạng hoá và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho GDĐH''.

Xem chi tiết bài báo tại đây

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Hường -  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ghi chúMọi hành động sử dụng nội dung của bài này tại địa chỉ http://khtc.hnue.edu.vn phải có sự đồng ý của tác giả.

Publish: 16/09/2014 - Views: 1338 - Lastest update: 16/09/2014 2:11:39 CH
Tin cùng chuyên mục
Liên kết
Bản quyền thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Hội. Thiết kế và phát triển bởi TTCNTT