Chế độ
Trao đổi chuyên môn

Bàn về đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ sở giáo dục Đại học Công lập

Tác giả: ThS. Bùi Đức Nam -  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ThS Lương Thị Huyền - Đại học Lao động - Xã hội

Ghi chúMọi hành động sử dụng nội dung của bài này tại địa chỉ http://khtc.hnue.edu.vn phải có sự đồng ý của tác giả.


Publish: 17/09/2014 - Views: 1439 - Lastest update: 17/09/2014 10:19:14 CH
Tin cùng chuyên mục
Liên kết
Bản quyền thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Hội. Thiết kế và phát triển bởi TTCNTT