Chế độ
Tin tức

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thi tuyển viên chức năm 2014

1- Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:

1.1. Tiêu chuẩn chung:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời khi dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Ứng viên dự thi vào chức danh nghề nghiệp giảng viên, ngoài những tiêu chuẩn trên còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

          + Phải có bằng đại học chính quy do các trường công lập trong nước hoặc các trường đại học có uy tín ở nước ngoài cấp, đạt loại khá trở lên;

          + Không nói ngọng, nói lắp

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

          + Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

          + Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

1.2. Tiêu chuẩn cụ thể của từng vị trí việc làm được niêm yết tại nơi nhận hồ sơ.

2- Hồ sơ dự tuyển: Gồm:

          2.1. Đơn dự thi tuyển viên chức (theo mẫu)

          2.2. Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển

          2.3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

          2.4. Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khoẻ chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế.

          2.5. Bản sao Giấy khai sinh

          2.6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

          2.7. 02 ảnh 4 x 6; (có ghi tên, ngày, tháng, năm sinh phía sau ảnh).

3. Chỉ tiêu và các chức danh nghề nghiệp cần tuyển như sau:

3.1- Giảng viên (15.111)                   43

3.2- Giáo viên dạy nghề (15.113)     01

3.3- Giáo viên THPT (15.113)          07

3.4 - Chuyên viên (01.003)              13

3.5- Kế toán viên (06.031)               01

3.6- Nghiên cứu viên (13.092)        04

3.7- Thư viện viên (17.170)            01

3.8- Cán sự (01.004)                      01

Tổng số                                         71

4- Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ, thời gian dự thi:

Địa điểm nộp hồ sơ : Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học

Sư phạm Hà Nội - 136 Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày: 22/9/2014 đến hết ngày 25/9/2014

Thời gian dự thi:          Từ ngày 14/10/2014 đến hết ngày 10/11/2014

Mọi thông tin chi tiết (Ngày thi, Địa điểm thi, Các môn thi...) niêm yết tại nơi nhận hồ sơ.

                                                                                          HIỆU TRƯ­ỞNG

PGS.TS. NGUYỄN VĂN MINH

                (đã ký)

Publish: 22/08/2014 - Views: 1103 - Lastest update: 16/09/2014 10:33:26 SA
Tin cùng chuyên mục
Bản quyền thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Hội. Thiết kế và phát triển bởi TTCNTT